Kamudan Haber Haberleri Tümü

MEB 'Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları' Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları' açıklaması

Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları(Aralık-2015)

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 10903426/841.99-E.440290

Konu : Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğine göre, Bakanlığımız 2015 Mali Yılı Bütçesine mal, hizmet ve yapım işi için tahsis edilen ödenekler ile bu ödeneklerden yapılan harcamaların toplamları ve oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılan harcamaların toplamları ile harcama oranlarının, Bakanlığımız internet sayfasında 21.01.2010 tarihli ve 27469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği gereğince aşağıdaki tablonun yayımlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Veysel ERDEL

Başkan

4734 SAYILI KANUNUN 62. MADDESİNİN ( I ) BENDİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN TABLO

Ödenek Türü

Bütçe İle Tahsis Edilen Ödenek Miktarı

31 Aralık 2015 Tarihine Kadar Harcanan Ödenek Miktarı (TL)

Yapılan Harcamaların Bütçeye Tahsis Edilen Ödeneğe Oranı (%)

Mal alımları

2.267.016.600,-

224.207.942,-

9.89,-

Hizmet alımları

4.369.783.500,-

286.386.652,-

6.55,-

Yapım işleri(Küçük Onarımlar)

3.784.588.500,-

120.823.641,-

3.19,-

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz