Tarihsel:
İnternet Vergi Dairesi Online MTV Ödeme Trafik Cezası - Niksar

Murat Birinci

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yılın ilk ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayı sonunda Türkiye'de kredi kartı adedi 58,4 milyona ulaştı. 2015 yılının Ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 2 artış gösterdi.

İnternet Vergi Dairesi giriş yerinden Ocak ayında kredi kartları ile 40,9 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Kredi kartı ödemelerinde geçen yılın ocak ayına oranla yüzde 10 büyüme gerçekleşti. 2015 yılı Ocak ayında kredi kartıyla ödeme tutarı 37,2 milyar lirayı bulmuştu.

Öte yandan banka kartlarıyla ödemelerin hızla artmaya devam ettiği ocak ayında, banka kartlarıyla ödeme tutarı toplam 3,4 milyar liraya ulaştı. Banka kartı ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artış görüldü.


 Gelir İdaresi Başkanlığı internet üzerinden hizmetleri iki ana başlıkta toplanmaktadır. İnternet Vergi Dairesi Şifresi Nasıl Alınır? - Internetten Vergi Borcu Yoktur Sorgulama

Vergi Dairesi Dilekçe İçin Tıklayın

1. Şifreli Hizmetler

 

Vergi Dairesine yazılı müracaat ederek şifre alınması koşuluyla VUK 340 nolu tebliğ kapsamında olan mükellefleri e- beyanname gönderebilirler. İnternet vergi dairesinden vergi dairesine gitmeden yasaların el verdiği koşullarda almanız gereken belgeleri alabilirsiniz veya bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

 

Internet şifreniz ile; verilen beyannamelerinizi,tahakkuklarınızı,ödemelerinizi , tüm borcunuzu sizin adınıza yapması gereken işlemlerinizi yapıp yapmadığını görmeniz mümkündür.Diğer Kurumlara Vereceğiniz Borcu yoktur yazısını ya da iade dileklerinizi kendiniz veya muhasebecinizin vermesi mümkündür.

İnternet Vergi Dairesi İçin Tıklayın

 

2. Şifresiz Hizmetler

 

Mükellefiyetiniz olmasa bile eğer kira geliriniz varsa İnternet üzerinden kira beyannamenizi gönderebilirsiniz. Gayrimenkullerin satılması durumunda ne yapacağınız konusunda bilgi alabilirsiniz (Kira Butonu) Vergi Kimlik numarası sorgulama, Yabancılar için vergi kimlik numarası sorgulama, Resen Terk Eden Mükelleflerimizin Kimler olduğunu görmek, E-Vergi Levhası Sorgulama, Verilen Levhanın Doğru olup olmadığı hakkında bilgi almak, Borcu yoktur yazısı için vermiş olduğunuz dilekçenizin ne aşamada olduğunu takip edebilirsiniz , ÖTV2A Ödeme belgenizin doğru olup olmadığını görme (sorgulamalar butonu)

 

Adınıza olan borcun öğrenmek için (Borç Sorgulama Butonu) Nasıl ödeneceği hakkında (Nakit veya Hangi Bankalara , Kredi Kartı ile Ödeme mümkün mü) bilgi almak için (Borç Ödeme Butonu) Sizden istenen Gecikme zammının doğru olup olmadığını tespit etmek (Sık sorulan Sorular) gibi konularda siz sayın vatandaşlarımıza internet ortamında hizmet vermekteyiz.

Vergi Dairesi Sorgulamalar İçin Tıklayın

 

EN ÇOK MERAK EDİLENLER


1. Internet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasında hangi bilgiler sorgulanabilir?
Internet Vergi Dairesinde, Otomasyona Geçen Vergi Dairelerine kayıtlı TÜZEL ve GERÇEK kişiler aşağıdaki bilgileri sorgulayabilirler:
Vergi Dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini,
2000 yılında ve sonrasında yapılan işlemlerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini,
Bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re'sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat , vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini,
Son 1 ay içerisindeki tahakkuk, tahsilat ve düzeltme işlemlerini,
Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile ilgili detay bilgilerini,
Gümrük Çıkış Beyannameleri tescil numarası, Gümrük İdaresi, kapanma tarihi bilgilerini,
İşlenemeyen Ödemelerini; vergi ödemelerinde bilgi eksikliği yanlışlıklar ya da fazla ödeme olması gibi nedenlerle hesaplara işlenemeyen kayıtlarını,
2. Internet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasından yararlanmak için nasıl başvurulur?


Bu hizmetten yararlanmak isteyen TÜZEL kişilerin;
Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)'nu doldurması,
Internet Hizmetleri Başvuru Formu'nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalaması,
Kurum yetkilisi ya da kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir.
Bu hizmetten yararlanmak isteyen GERÇEK kişilerin;
Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)'nu doldurması,
Internet Hizmetleri Başvuru Formu'nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalayıp bağlı olduğu Vergi Dairesi'ne gelerek başvuruyu fiilen veya noterden tasdikli yetki belgesi ile vekil tayin edilen kişinin yapması gerekmektedir.
Vergi Dairesi;
Internet Hizmetleri Başvuru Formu üzerindeki mükellef bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
Başvuruyu yapan kişiye Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi bilgilerini kapalı şifre zarfı içerisinde teslim eder.
Kullanıcı hesabı bu işlemi takiben internette aktif hale getirilir.
3. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu nasıl temin edilir?


TÜZEL kişiler Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)'nu,
GERÇEK kişiler Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)'nu
Internet Vergi Dairesinden ya da bağlı olduğu vergi dairesinden alabilirler.

4. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunu kimler imzalayabilir?

 

Başvuru formunu GERÇEK kişiler için kişinin kendisi, TÜZEL kişiler için ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler imzalayabilir.

5. TÜZEL kişiler için Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunu imzalamak yetkisinde ve zorunda olanlar Vergi Dairesine bizzat gelmek zorunda mı?

 

Hayır. Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu'nun doldurularak imzalanması yeterlidir. Ancak Zarf Teslim Yazısı doldurularak vergi dairesinde Internet hizmetlerine ilişkin işlemleri yapmak üzere bir kişi yetkilendirilmelidir.
B) Siteye Giriş İle İlgili Sorular


1. Sitenin güvenliği nasıl sağlanıyor?


Vergi ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre mahremiyet taşıdığı için Internet üzerinden yapılacak borç sorgulamalarında yetkisi olmayan şahısların vergi bilgilerine erişimi engellenmiştir.
Kimlik doğrulama için Kullanıcı Kodu, Kullanıcı Şifresi ve Kişisel Şifre bilgileri kullanılmaktadır. 5 dakika süreyle sorgulama yapılmaması durumunda Kullanıcı Kodu, Kullanıcı Şifresi ve Kişisel Şifrenin tekrar girilmesi istenecektir. Şifrenin arka arkaya 5 defa hatalı girilmesi durumunda kullanıcı hesabı 12 saat için erişilemez hale gelecektir.
Bilginin bütünlüğü ve gizliliği kriptolu iletişim (128-bit SSL) ile sağlanmaktadır. SSL teknolojisi ağ sunucusu ve ağ tarayıcısı arasındaki tüm bilgi akışını koruyan bir güvenlik protokolüdür.
2. Kullanıcı Kodu nedir?
Vergi dairesi tarafından kapalı zarf içerisinde Internet Vergi Dairesi uygulamasından yararlanabilmeniz için size özel verilen, 8 karakterden oluşan kullanıcı kodudur. Her mükellefe yalnız bir kullanıcı kodu verilmektedir.
3. Kullanıcı Şifresi nedir?


Kullanıcı şifresi ilk giriş için vergi dairesi tarafından kapalı zarf içerisinde verilen, 6 karakter uzunluğundaki şifredir. Güvenliğiniz için Kullanıcı Şifrenizi değiştiriniz. Seçeceğiniz şifre 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir olmamasına özen gösteriniz. Şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Kullanıcı Şifrenizi ayda bir değiştiriniz.
4. Kişisel Şifre nedir?
İlk girişte Kişisel Şifre olarak 'maliye' kullanılmaktadır. Güvenliğiniz için Kişisel Şifrenizi ilk girişte değiştiriniz. Seçeceğiniz şifre 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir olmamasına özen gösteriniz. Şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Kişisel Şifrenizi ayda bir değiştiriniz.
5. Kullanıcı Şifremi/Kişisel Şifremi unuttum, ne yapmalıyım?


Bu durumda bağlı olduğunuz vergi dairesine başvuruda bulunmanız ve yeniden şifre almanız gerekmektedir. Alacağınız kapalı zarfta, kullanıcı kodunuz aynı kalmak üzere, yeni bir kullanıcı şifresi olacaktır. Kişisel şifreniz ilk giriş için yine 'maliye' olacaktır.
C) Diğer Sorular


1. Ekranda gördüğüm borç bilgileri ile bana göre vergi dairesine olan borcum arasında fark var, ne yapmalıyım?
Bu durumda vergi dairesindeki kayıtlar geçerlidir. Belgelerinizle birlikte lütfen vergi dairenize başvurunuz.
2. Bugün vergi dairesine verdiğim beyannameme ilişkin tahakkuk ve tahsilat bilgilerini göremiyorum, neden?
Vergi dairelerinde gün içinde yapılan işlemlere ait veriler gün sonunda merkeze iletilmektedir. Ekranda görüntülenen bilgiler bir gün öncesinin bilgileridir.

3. Bankaya yatırdığım vergimin tahsilat bilgilerini göremiyorum, neden?

 

Tahsilat yetkisi olan bankalardan manyetik ortamda en geç ertesi güne kadar alınan vergi tahsilat bilgileri vergi dairesi kayıtlarına bankaya yapılan ödeme tarihinden 3-4 gün sonra otomatik olarak işlenmektedir.
4. Beyannamemi posta ile vergi daireme gönderdim. Tahakkuk bilgilerini göremiyorum, neden?
Posta ile gönderilen beyannemelere ilişkin tahakkuk işlemleri beyannamenin Posta İdaresinden vergi dairesine gelmesinden sonra yapılmaktadır. Makul bir süre geçtikten sonra tekrar kontrol ediniz. Hala göremiyorsanız, lütfen vergi dairenize başvurunuz.
5. Yeni İnternet Vergi Dairesi ile başkasının adıma işlem yapabilmesi için neler yapmam gereklidir?
Yetki Verme Nedir?
Yeni İnternet Vergi Dairesi'nin özelliklerinden biri olan "Başkası Adına İşlem Yapma", ancak yetki verme ile mümkün olmaktadır. Örneğin bir meslek mensubuna (SM, SMMMM) sizin adınıza işlem yapma yetkisi verdiğinizde, musabeciniz kendi hesabı ile sizin işlemlerinizi de gerçekleştirebilecektir. Bunun için önce bir form doldurarak ne tür yetkiler vermek istediğinizi belirtmelisiniz.

MTV ödemelerinin 2,1 milyar TL'si kartla yapıldı

Günlük harcamalarda ekonomiye katkı sağlayan kartlar, ocak ayında bu kez vergi ödemeleri için cüzdandan çıkarıldı. MTV ödemelerinin ilk taksitlerinin yapıldığı geçen ay içerisinde, kamu-vergi ödemeleri sektöründe kartlarla toplamda 2,1 milyar liralık ödeme yapıldı.

Bu değer 2015'in aynı dönemine göre yüzde 25 artışa işaret ederken, kamu-vergi ödemeleri sektöründe İnternet'ten kartlı ödemeler ise yaklaşık 1,3 milyar lira ile toplamın yüzde 61'ini oluşturdu.

Ocak ayında yapılan her beş "3D Secure" güvenli İnternet ödemesinin biri MTV ödemeleri için kullanıldı.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2016 2017...
Milyonlarca üniversite öğrencisi bu sorunun yanıtını arıyor. Üniversiteler ne zaman açılacak? Öğrencilerin...

Haberi Oku