Teknoloji:
Üniversite Kayıt Dondurma İşlemleri Nasıl Yapılır? Üniversite Kayıt Silme İşlemleri Nasıl Yapılır - Araklı

üniversite eğitiminize devam edemeyecek durumdaysanız kaydınızı sildirmenize gerek bulunmamakta, bunun yerine kayıt doldurma işlemlerini gerçekleştirerek daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Üniversite Kayıt Dondurma İşlemleri Nasıl Yapılır? Üniversite Kayıt Silme İşlemleri Nasıl Yapılır

Üniversite Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır İzin işlemleri ile ilgili özet bilgiler:

Lisans öğrencileri izin başvurularını Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne, İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisansüstü öğrencileri ise Enstitü Müdürlüklerine hitaben yazacakları dilekçeye izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü/ Enstitü Müdürlüklerine teslim ederler. İzin başvuruları, ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme ve kararla sonuçlandırılır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Karar, öğrenciye Öğrenci Hizmetleri tarafından yazılı olarak bildirilir. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine bir defada en çok 2 dönem olmak üzere öğrenimleri süresince toplam dört dönem, İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine ise akademik yılın başında ve bir defaya mahsus olmak üzere en çok bir akademik yıl için izin verilebilir. İzinli sayılan süreler azami öğrenim süresinden düşülmez. İzin süresinin başlangıcı, ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu karar tarihi olarak kabul edilir. İzinli ayrılan öğrencinin; ilgili dönemde kayıt yaptırdığı dersler dönem kaydından düşürülür. İznin işleme konulabilmesi için, öğrencinin izinli sayılacağı öğrenim süresi için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50'sini ödemiş olması, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin izin için ödemiş olduğu ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmesi gereken ancak öğrenim görmeden izinli sayılan öğrenciler, izleyen akademik yıl başına kadar geçerli bir İngilizce Dil Yeterlik Belgesi sağlamadıkları takdirde, akademik yıl başında verilen Düzey Belirleme Sınavı ve İngilizce Dil Yeterlik Sınavı'nı yeni öğrencilerle birlikte alırlar. İzinli öğrenciler, izin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam eder. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.
Üniversite Kaydı dondurma nasıl yapılır
Maddiyat, ailevi sebepler, askerlik, sağlıksal sorunlar yada başka herhangi bir haklı sebepten dolayı üniversite öğrenimine devam edemeyecek durumda olan kişiler için üniversiteler kayıt dondurma olanağı sunarak, bu kişilerin belirli bir süre sonunda öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilme hakkı sunmaktadırlar. Yani haklı bir sebepten dolayı Üniversite kayıt dondurma işlemleri öğrencilerin isteği üzerine gerçekleşmektedir. Şahıs yükseköğretim kurumuna mazeretini bildirip, gerekli belgeleri ve evrak işlemlerini tamamlamasının ardından belirli sürelerce kaydını dondurabilmektedirler. Kaydını donduran öğrenciler o dönemde hiçbir üniversite dersinden sorumlu olmayıp, daha sonra kayıtlarını tekrar aktif hale getirdiklerinde eğitimlerine ara verdikleri yerden devam edebilirler. Peki ama kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır, üniversite kayıt dondurma şartları nelerdir? hepsi yazımızın devamında.

ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL DONDURULUR?

Üniversite kayıt dondurma için öncelikle öğrencilik haklarınızın oluşması gerekmektedir. Yani bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak zorundasınız. Daha sonra kayıt dondurmak için uygun karşılanacak belgelenmiş bir mazeret, kayıt dondurma isteğini bildiren bir dilekçe ile ilgili yükseköğretim kurumuna sunulmalıdır. Heyet raporlu hastalıklar, geçim sıkıntısı bulunan ailelerin fakirlik halleri, çıkmış bulunan askerlik celpleri gibi bir çok sebep kayıt dondurma için kabul görebilecek mazeretler olarak sıralanabilir. Geçim sıkıntısı belgeleriyle kayıt dondurma işlemleri dönem başlangıcından itibaren ilk 1 ay içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Dönem içerisinde de uzun süreli engel teşkil edebilecek durumlarda ( askerlik, sağlık vb. )kayıt dondurma için başvuruda bulunulabilir.  Bu süreçte şayet hastalık sebebiyle kayıt dondurma işlemleri yapılmak isteniyorsa, hastalık heyet raporuyla ( en az 40 günlük ) belgelenmeli ve kayıt dondurma dilekçesi ile beraber en geç 15 gün içerisinde ilgili kuruma sunulmalıdır. Süre aşımlarında herhangi bir kayıt dondurma başvurusu dikkate alınmamaktadır.

Üniversite Kayıt silme nasıl yapılır

NOT: Tutuklu durumda bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan yada aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrencilerin kayıt dondurma hakkı bulunmamaktadır. Ancak tutukluluk halleri son bulunca öğrencinin eğitim-öğretimine devam edemediği süreler için izinli sayılıp sayılmayacağı ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verilir.

Geçerli Mazereti Olan Öğrenci En fazla Ne Kadar Süre Kayıt Dondurabilir?

Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun bulacağı haklı sebeplerle bir kerede en az bir , en fazla iki yarıyıl izin alabilirler. Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmamaktadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz yada izinli olduğu dönemde sınavlara giremez.

Askerlik Sebebiyle Üniversite Kayıt Dondurmak


Askere gitmek için kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, askerlik başlangıç tarihini gösterir celp kararını yükseköğretim kurumuna beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları kabul edilmez. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrenciye askerlik süresi kadar izin verilmektedir. Askerlik bittikten sonra bu durum yükseköğretim kurumuna bildirilmeli ve bir dahaki yarıyılda diğer öğrencilerle beraber normal kayıt yenileme işlemi yapmalıdır.

Kayıt Dondurmak İçin Başvuran Öğrencilerin Harç Durumları


Öğrenim yılı başlamadan yapılacak çift dönem kayıt dondurma başvurularında o öğretim yılı için harç parası alınmamaktadır. Önceden ücretini yatırmamış ancak daha sonra kayıt dondurmak için başvuru yapan öğrenciler başvurunun kabulü sürecinde harç parası öderler. Öğrenci harç yatırdıktan sonra kayıt dondurmak için başvurur ise bu ödedikleri miktar kendilerine geri ödenmez.

Öğrenim başladıktan sonra kayıt dondurma için başvuruda bulunulmuşsa o dönem harcı yatırılmalıdır. Tek dönemlik kayıt dondurmak için başvurmuş kişiler donduracağı döneme ilişkin ödemelerin harç bileşenini öder.


NOT: Yükseköğretim kurumunca kamuoyuna duyurulan tarihler ve belirtilen esaslar çerçevesinde gereken kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrencilerin kayıtları -yeniletme yapmadığı o yıl için – dondurulmuş sayılır. Yani o yıla ait “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 1. taksit bedellerini ödemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurmuş sayılırlar.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Twitter Kaydol Giriş Yap Twitter Hesap Aç -...
Twitter kayıt nasıl olunur? Yeni güncellemeye göre atılan tweet'lere resim video veya kullanıcı adı...

Haberi Oku