Yönetici Atamaları:
Sınav Puanıyla Fen Lisesine Yönetici Atamaları İptal

Ülke genelinde yapılan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde Fen Liselerine yapılacak görevlendirmelerde bu okula atanmak için gerekli sınavı kazanmış olmanın görevlendirme için yeterli olduğundan hareketler yöneticiler atanmıştır.

Fakat; 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar" başlıklı 5. maddesi (c) fıkrasındaki; "c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak," hükmü mevcuttur.

Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1488 Esas Sayılı kararı ve Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararlarında; Öğrencileri aynı yöntemle seçilen Anadolu Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri Öğretmenlerin de Fen Liseleri Öğretmenleri gibi seçilerek atanmasına karar verilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, bu okullara atanmak için sadece sınavı kazanmak bu okullara atanma şartını taşıyor anlamına gelmemektedir. Bakanlık tarafından bu okullar için öğretmen alım duyurusuna çıkıldığında Örneğin Öğretmenlerin 2015 Ocak Ayı İl İçi Ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda "Anadolu liselerine ilgili mevzuatına göre atanan ve halen görev yapan öğretmenler, bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dahil tüm eğitim kuramlarını tercih edebilecektir." açıklamasına göre de; sınav puanı ile bu okula öğretmen olmak için başvuru yapma hakkına sahip olmak anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, sadece sınavı kazanan bir kişi il içi/il dışı ve özür durumu yer değiştirme dönemlerinde Fen Lisesine öğretmen olarak atanma hakkı yoktur. Sadece sınavı kazanan birisi bu atamalarda Fen Lisesine atanamayacağı için bu okula atanma şartını taşıdığından da bahsedilemeyecektir.

Bu nedenle de, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve karşılaşılan güçlüklerin çözüme kavuşturulması için Fen Liselerine yapılacak yönetici görevlendirmelerinde bu okullara atanmak için yapılan sınavı kazanmış olmanın mezkür yönetmeliğin 5. maddesinin (c) fıkrasında ki şartı taşıyor anlamına gelip gelmeyeceği konusunda bakanlığa görüş sorulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2015 tarih ve 4681379 sayılı cevabi yazısında;

"17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürüklükten kaldırılmış; fen liselerine öğretmen olarak atanacaklarda aranan şartlar ile atanma usulleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu itibarla, önümüzdeki süreçte fen liselerine yapılacak yönetici görevlendirmelerinde yeni düzenlemenin esas alınacağının hatırlatılmasında yarar görülmektedir." denilerek Fen Liselerine yapılacak atamalara ilişkin eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığını ve 17/04/2015 tarihinden sonraki atamalarda yeni yönetmeliğin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer bir ifadeyle, Ali DURMAZ'ın atandığı dönemde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükte olduğundan bu yönetmeliğin hükümlerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer bir ifadeyle, sadece sınavı kazanan bir kişi il içi/il dışı ve özür durumu yer değiştirme dönemlerinde Fen Lisesine öğretmen olarak atanma hakkı yoktur. Sadece sınavı kazanan birisi bu atamalarda Fen Lisesine atanamayacağı için bu okula atanma şartını taşıdığından da bahsedilemeyecektir.

Bu şekilde sınavı kazandığı gerekçesiyle yapılan atamalar iptal edilecektir.

Ahmet KANDEMİR

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
yeteerr 3 yıl önce

sayın yetkililer şu 5-c kaldırılsın.ttk nın 80.sayılı kararı yetrli olsun .selamlarrr

Misafir Avatar
kırşehir de okul müdürleri 3 yıl önce

Kırşehir MEM yöneticileri ve EBS işbirliği yaparak 76 okul müdürünü görevden almış, yerlerine EBS li öğretmenleri mülakatla okul müdürü yapmışlardır. Görevden alınan okul müdürlernin kazandıkları mahkeme kararlarını tam uygulamadılar. Yozgat İdare Mahkemesinin belirtildiği üzere, verdikleri hayır puanların belgeleyemeyen ve ikinci puanlamada birtakım yöntemler uygulayarak birinci puanlamaya göre ortalama 15 er puan daha düşük puan verdiler. Kırşehir MEM yöneticileri için savcılıklara TCK 257-1/257-2 maddeleri gereği görevi ihmal ve kötüye kullanmadan ceza davası suçu duyurusu , maddi ve manevi tazminat davaları açılmıştır.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne...
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu oldu.

Haberi Oku